AC100用

QUADAXIAL FABRIC 1sq.m (四軸ガラス繊維 1平方m)For AC100/200

  • ¥ 1,320

QUADAXIAL FABRIC 5sq.m. (四軸ガラス繊維 5平方m )For AC100/200

  • ¥ 4,070

QUADAXIAL FABRIC 10sq.m (四軸ガラス繊維 10平方m )For AC100/200

  • ¥ 7,590

13mm CHOPPED STRANDS 100g(チョップ 100g)

  • ¥ 352

13mm CHOPPED STRANDS 500g(チョップ 500g)

  • ¥ 737

13mm CHOPPED STRANDS 1kg(チョップ 1kg)

  • ¥ 1,210